टेकराज भट्टको डोटेली गजल

मा प्रकाशित


त्यारबाणो उसोइ छ कपक्क खाइ झाँ
प्यारबाणो खोयौलो लसक्क आइ झाँ

टेकराज भट्ट

खुट्टेसो गरि बरी उछिट्टो लाग्यो मान्नी,
जोत्यो खेत मनौनिको सपक्क साइ झाँ

साझा माइको बाझो निरुठो धेकिन्छ,
वीउ दाना गेडा हाल टमक्क बाइ झाँ

उमाल कौल झान्छे जन उमल तती,
पख पख गेदा छन् थोक्कै त थाइ झाँ

इचलो फुटलो धेक्या कनलो उदरलो,
मल बगलो उच्चो सारो उकेरो लाइ झाँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)

error: Content is protected !!